Wat is dierfysiotherapie?

Net    zoals    mensen,    hebben    honden    en    katten    soms    nood    aan    fysiotherapie.    Deze therapie   is   gericht   op   het   voorkomen   of   behandelen   van   klachten   bij   het   bewegen. Dierenfysiotherapeuten    worden    doorgaans    gecontacteerd    voor    revalidatie    na    een letsel   of   aandoening   (orthopedisch   of   neurologisch),   geriatrische   begeleiding   bij   ouder wordende     dieren     (voorkomen     of     beperken     van     ouderdomsklachten)     of     voor optimalisatie   van   sportprestaties.   Er   kan   gebruik   gemaakt   worden   van   oefentherapie, manuele   therapie   of   diverse   modaliteiten.   Eén   fysiotherapiesessie   bestaat   meestal   uit een combinatie van deze verschillende therapievormen.  Wij voeren tevens lasertherapie uit om wondes sneller en beter te laten helen. Bij    oefentherapie    worden    er    doelgerichte    oefeningen    uitgevoerd    om    een    bepaald resultaat     te     bekomen.     Hiervoor     maken     wij     gebruik     van     oefenmateriaal     zoals balanskussens,     peanutballen,     cavaletti     of     steps.     Er     is     eveneens     een     loopband beschikbaar   die   ingesteld   kan   worden   op   snelheden   van   0,8   tot   15km/u,   en   waarbij een    inclinatie    tot    15%    bekomen    kan    worden    zodat    de    hond    of    kat    bergop    loopt. Oefentherapie   kan   ook   in   het   water   plaatsvinden,   dan   noemen   we   dit   hydrotherapie. Hydrotherapie    zorgt    voor    een    efficiëntere    training    met    minder    belasting    van    het lichaam     en     de     gewrichten,     betere     ondersteuning     en     pijnstilling.     Voor     deze hydrotherapie     beschikken     wij     over     een     verwarmd     bad     waarin     een     loopband geïnstalleerd   is:   onze   onderwaterloopband.   Oefentherapie   kan   gedeeltelijk   ook   door   u thuis uitgevoerd worden. Manuele   therapie   wordt   toegepast   om   stramme   spieren   of   gewrichten   los   te   werken. Hiertoe     kan     zachte     of     stevige     massage     toegepast     worden     op     de     spieren, triggerpuntmassage of kan men kiezen voor manipulaties van de gewrichten. Ter   ondersteuning   van   oefentherapie   en   manuele   therapie,   kan   er   gebruik   gemaakt worden     van     toestellen     die     fysische     effecten     hebben     op     het     lichaam.     Mioef dierfysiotherapie   beschikt   hiervoor   over   een   klasse   IV   7W   laser,   TENS,   NMES   en   een oscilerende trilplaat.
Maak een afspraak (Let op: je ontvangt een afspraakbevestiging als de afspraak werd goedgekeurd) Maak een afspraak (Let op: je ontvangt een afspraakbevestiging als de afspraak werd goedgekeurd)

Welkom

Wat is dierfysiotherapie?

Net     zoals     mensen,     hebben     honden     en     katten     soms     nood     aan fysiotherapie.   Deze   therapie   is   gericht   op   het   voorkomen   of   behandelen van      klachten      bij      het      bewegen.      Dierenfysiotherapeuten      worden doorgaans   gecontacteerd   voor   revalidatie   na   een   letsel   of   aandoening (orthopedisch     of     neurologisch),     geriatrische     begeleiding     bij     ouder wordende   dieren   (voorkomen   of   beperken   van   ouderdomsklachten)   of voor   optimalisatie   van   sportprestaties.   Er   kan   gebruik   gemaakt   worden van    oefentherapie,    manuele    therapie    of    diverse    modaliteiten.    Eén fysiotherapiesessie     bestaat     meestal     uit     een     combinatie     van     deze verschillende therapievormen.  Wij   voeren   tevens   lasertherapie   uit   om   wondes   sneller   en   beter   te   laten helen. Bij   oefentherapie   worden   er   doelgerichte   oefeningen   uitgevoerd   om   een bepaald     resultaat     te     bekomen.     Hiervoor     maken     wij     gebruik     van oefenmateriaal   zoals   balanskussens,   peanutballen,   cavaletti   of   steps.   Er   is eveneens    een    loopband    beschikbaar    die    ingesteld    kan    worden    op snelheden    van    0,8    tot    15km/u,    en    waarbij    een    inclinatie    tot    15% bekomen   kan   worden   zodat   de   hond   of   kat   bergop   loopt.   Oefentherapie kan   ook   in   het   water   plaatsvinden,   dan   noemen   we   dit   hydrotherapie. Hydrotherapie   zorgt   voor   een   efficiëntere   training   met   minder   belasting van   het   lichaam   en   de   gewrichten,   betere   ondersteuning   en   pijnstilling. Voor   deze   hydrotherapie   beschikken   wij   over   een   verwarmd   bad   waarin een   loopband   geïnstalleerd   is:   onze   onderwaterloopband.   Oefentherapie kan gedeeltelijk ook door u thuis uitgevoerd worden. Manuele   therapie   wordt   toegepast   om   stramme   spieren   of   gewrichten los   te   werken.   Hiertoe   kan   zachte   of   stevige   massage   toegepast   worden op   de   spieren,   triggerpuntmassage   of   kan   men   kiezen   voor   manipulaties van de gewrichten. Ter    ondersteuning    van    oefentherapie    en    manuele    therapie,    kan    er gebruik   gemaakt   worden   van   toestellen   die   fysische   effecten   hebben   op het   lichaam.   Mioef   dierfysiotherapie   beschikt   hiervoor   over   een   klasse   IV 7W laser, TENS, NMES en een oscilerende trilplaat.
Maak een afspraak (Let op: u ontvangt een bevestiging als de afspraak is goedgekeurd) Maak een afspraak (Let op: u ontvangt een bevestiging als de afspraak is goedgekeurd)